Leasing samochodów osobowych

Przedmiotem leasingu bardzo często są samochody, w tym samochody osobowe, ktrych pojęcie na potrzeby podatku dochodowego od osb fizycznych definiuje art. 5a pkt 19 u.p.d.o.f. W niniejszym komentarzu...

20.01.2011

Prokuratorzy: z nami reform nie konsultowano!

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało kilka dni temu komunikat stwierdzjący, że konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z zainteresowanymi środowiskami i organizacjami. -...

18.01.2011

Alternatywne prawo dla umów z konsumentami

Komisja Europejska zawarła w Zielonej Księdze" propozycję stworzenia alternatywnego systemu prawa, który mógłby być wykorzystywany przez przedsiębiorców przy zawieraniu transgranicznych umów z...

18.01.2011

Apel o udostępnianie wyroków w internecie

Dzięki dostępowi do orzecznictwa, również w drobnych sprawach, może być realizowana społeczna kontrola wymiaru sprawiedliwości. Ponadto sama świadomość publicznego udostępnienia orzeczenia doprowadzi...

16.01.2011

Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

13.01.2011

Wadliwe instytucje u źródeł złej legislacji

Obowiązujące w Polsce prawo dość powszechnie poddawane jest krytyce. W zależności od autora krytyki skupia się ona na nieco innych wadach tego prawa, takich jak: niespójność, chaotyczność, zmienność,...

11.01.2011

Domniemanie ułatwia ochronę praw autorskich

Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym...

10.01.2011

Fikcyjna rejestracja leków kompromituje Polskę

Nasz kraj po wstąpieniu do Unii wprowadził na rynek i utrzymał w obrocie leki generyczne zarejestrowane niezgodnie z prawem europejskim. - Mówiąc inaczej, państwo polskie przed akcesją do UE wydało...

09.01.2011

Drożeje benzyna i olej napędowy z PKN Orlen

PKN Orlen podnosi od soboty hurtowe ceny benzyny o 37 zł, a oleju napędowego o 26 zł na tysiąc litrów - poinformował płocki koncern. Cena hurtowa paliwa odnawialnego BIO 100 wzrasta o 26 zł i wynosi...

09.01.2011

Aplikanci planują swoją przyszłość zawodową

Na aplikacji radcowskiej kształci się obecnie kilkanaście tysięcy osób. Nawet jeśli nie wszyscy podołają wymogom tego trudnego szkolenia i kończącego go egzaminu zawodowego, to pewne jest, że...

08.01.2011

Spór o nadzór nad zarządzeniami wójta

Nie ma w Polsce jednolitości w ocenie charakteru prawnego aktów wydawanych przez wójta gminy - twierdzi na łamach miesięcznika "Samorząd Terytorialny" dr Monika Chlipała, adiunkt w Zakładzie Prawa...

07.01.2011