Zmiany w OFE nie mogą zastąpić konsolidacji fiskalnej

Zmiany w OFE, które proponuje rząd, nie mogą zastąpić konsolidacji fiskalnej, która powinna zostać dokonana w średniej perspektywie - uważa Andrzej Raczko, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego....

31.01.2011

Przekazanie próbek a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi omwienie na gruncie podatku VAT wykorzystania do celw działalności przedsiębiorstwa podatnika towarw stanowiących prezenty o niskiej wartości i prbki. Autor przedstawia definicję...

31.01.2011

Samorządowcy chcą karania za nieuzasadnioną krytykę

Należy powiedzieć dość! obrażaniu i nadużywaniu słów. Dlaczego my mamy być workiem do bicia? Nie uważamy, że samorządowiec powinien mieć "grubszą skórę". Tak przedstawiciele samorządu terytorialnego...

30.01.2011

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z prawem wspólnotowym, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o...

28.01.2011

Potrzebna klauzula integracyjna w Konstytucji RP

Od czasu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. formułowano w nauce prawa konstytucyjnego pogląd, że art. 90 tego aktu tworzy wystarczające podstawy do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej....

26.01.2011

Spadek liczby upadłości w 2010 roku

W 2010 roku opublikowanych zostało 670 postanowień dotyczących upadłości polskich firm. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat, jako efekt kryzysu finansowego, obserwowaliśmy trend wzrostowy w...

25.01.2011

Usługi medyczne a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi analizę przepisw regulujących zasady opodatkowania lub zwolnienia z podatku VAT usług medycznych. Autor wskazuje w nim m.in. na pojęcie usług medycznych, opierając się na...

24.01.2011

Pracodawcy krytykują zmiany w OFE

W obecnej sytuacji finansów publicznych, biorąc pod uwagę realia polityczne i gospodarcze, nie ma innego wyjścia, jak zaakceptowanie zmniejszenia składki przekazywanej do otwartych funduszy...

24.01.2011

Restrykcyjne prawo nie rozwiązuje problemu narkomanii

Doświadczenia szwajcarskie wskazują, że kara więzienia za posiadanie narkotyków nie rozwiązuje tego problemu, a pogłębia tylko i tak trudną sytuację osoby uzależnionej - mówiła w czwartek w Warszawie...

21.01.2011