Obrońca nie może być źródłem dowodu

Śląskie środowisko prawnicze wzburzyło oskarżenie adwokatów o udział w korupcji i związana z tym inwigilacja ich. Okazało się, że była to prowokacja, ale pozostało pytanie o zakres tajemnicy...

01.05.2015

Zmiany w prawie autorskim potrzebne i kontrowersyjne

Zamiar ujednolicenia czasu ochrony utworów słowno-muzycznych to dobry pomysł. Ale propozycja wydłużenia czasu ochrony do artystycznych wykonań i fonogramów budzi wątpliwości piszą Justyna...

01.05.2015

MS: reforma zmieni strukturę kar

Doprowadzenie do istotnej zmiany w orzekaniu kar, co w konsekwencji powinno doprowadzić do odwrócenia obecnej struktury kar na rzecz kar wolnościowych, to cel czekających na wejście w życie...

29.04.2015

Planowane zmiany w prawie autorskim

O ile większość z proponowanych zmian jest konieczna z uwagi na wspomniane dyrektywy i spóźnienie w ich implementacji, o tyle wątpliwości mogą budzić poszczególne rozwiązania proponowane przez...

29.04.2015

Termin rozliczania PIT za 2014 rok mija 30 kwietnia

30 kwietnia 2015 roku mija termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2014 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do jego złożenia zobowiązani są podatnicy uzyskujący przychody zarówno...

29.04.2015

KRS krytycznie o nowym regulaminie sądów

Regulacje zawarte w zaproponowanym przez ministra sprawiedliwości projekcie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych wykraczają poza uprawnienie nadane szefowi resortu w ustawie twierdzi Krajowa...

28.04.2015

Sprawy restrukturyzacyjne w sądach okręgowych?

Sprawy restrukturyzacyjne, zaliczane do najbardziej skomplikowanych w systemie prawa cywilnego, powinny rozpatrywać sądy okręgowe. Aby Polska była atrakcyjna dla inwestorów, orzecznictwo w takich...

27.04.2015

Adwokatura krytykuje projekt ws. pomocy prawnej

Szereg krytycznych uwag do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zgłosiła - w skierowanym do Sejmu piśmie - Naczelna Rada Adwokacka. Zdaniem adwokatury projekt w kształcie przyjętym przez...

27.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski