Publikowanie nagich zdjęć w sieci często bezkarne

Od kilku lat jest Polsce możliwość karnego ścigania za przestępstwo utrwalania lub rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w takcie czynności seksualnej. Jednak wciąż stosowanie tego...

12.04.2015

Za klapsa do więzienia?

Rzecznik praw dziecka oburzył się na łagodne traktowanie przez sądy rodziców, którzy w swojej praktyce wychowawczej stosują klapsy. Zdaniem rzecznika sądy są dla takowych rodziców-dręczycieli zbyt...

08.04.2015

Prezydent: Trybunał stabilizuje państwo

Tam, gdzie pojawiają się konflikty społeczne i najostrzejsze nawet dyskusje i rozbieżne stanowiska, TK swymi werdyktami wycisza i kończy spory. Dzięki swemu autorytetowi Trybunał nadaje prawu sankcję...

08.04.2015

Formaty telewizyjne wymagają ochrony prawnej

Rynek medialnych programów rozrywkowych został współcześnie zdominowany przez audycje realizowane na podstawie istniejącego formatu. W tej sytuacji stworzenie warunków do ich ochrony prawnej staje...

05.04.2015

Nie ma jednego patentu na argumentację prawniczą

Nie da się opracować ogólnego i zawsze sprawdzającego się algorytmu wykorzystywania argumentów w dyskursie. Argumentacja prawnicza jest sztuką żywą, a nie umiejętnością, która byłaby dana komukolwiek...

05.04.2015