Nieprecyzyjne granice swobody wypowiedzi prawników

We współczesnym świecie rośnie znaczenie swobody wypowiedzi. Jednak w zawodach prawniczych ma ona specyficzne znaczenie, a do tego zupełnie inaczej wygląda ta swoboda w odniesieniu do sędziego, a...

09.05.2015

Kontrola zarządcza przydatna także w sądzie

Kontrola zarządcza

System wyznaczania celów, zadań oraz mierników ich realizacji, obejmujący kluczowe obszary działania jednostki, może stanowić skuteczne narzędzie oceny efektywności funkcjonowania sądu - pisze...

08.05.2015

Przedsiębiorcy chcą równych szans w starciu z UOKiK

Przedsiębiorcom należy zapewnić odpowiednie uprawnienia i gwarancje procesowe, pozwalające na obronę ich praw. Stąd też, niektóre proponowane rozwiązania wymagają uzupełnienia, celem realizacji...

08.05.2015

GIODO: inteligentne miasta to korzyści i zagrożenia

Miasta, chcąc być coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców oraz coraz lepiej zarządzane, wykorzystują na te potrzeby rozwiązania teleinformatyczne. Niesie to jednak ze sobą także zagrożenia -...

08.05.2015

Pieszy na polskich drogach jeszcze za słabo chroniony

Co piąta piesza ofiara wypadków w UE ginie w Polsce. Prawo o ruchu drogowym zostaje po raz kolejny zaostrzone, ale wciąż brakuje przepisów, które pomogłyby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych -...

08.05.2015

Pracodawcy: nowy obowiązek wprowadzamy, stary usuwamy

Dobrze, że rząd chce przestrzegać zasady, że wprowadzeniu nowego obowiązku administracyjnego powinno towarzyszyć usunięcie obowiązku już istniejącego. Ale przydałaby się jeszcze druga zasada: przy...

07.05.2015

ISP: zamieszanie wokół urny

Publikację o tym tytule wydał Instytut Spraw Publicznych. Eksperci stawiają zasadnicze pytania związane z nowelizacją kodeksu wyborczego. Czy wybory staną się bardziej przejrzyste dzięki kamerom i...

07.05.2015

Budka: nowa procedura karna ruszy w lipcu

Nowa procedura karna ruszy w planowanym terminie, czyli od 1 lipca deklaruje nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. I dodaje, że sądy są do tego przygotowane, a prokuratura też ma szanse na...

06.05.2015

SN ma problem z alimentami płatnymi "w zastępstwie"

Zarówno w doktrynie prawa, jak i orzecznictwie sporną jest kwestia charakteru roszczenia regresowego osoby zastępczo świadczącej na utrzymanie dziecka. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla...

05.05.2015

Wyłudzenia VAT w Polsce są praktycznie bezkarne

Państwa członkowskie UE niezależnie od KE próbują samodzielnie walczyć z wyłudzeniami podatku VAT; w Polsce problemem jest m.in. bezkarność: za przestępstwo narkotykowe prędzej czy później idzie się...

05.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski