Dr Adam Bodnar wystąpił w tej sprawie do prezesa Rady Ministrów. Jak pisze, w wyniku prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych ujawnił się problem niewystarczającej ochrony prawnej osób ujawniających nieprawidłowości - tzw. sygnalistów.
Jak zauważa RPO, w praktyce może okazać się, że w odwecie za zgłoszenie nieprawidłowości podjęte zostaną wobec funkcjonariusza decyzje personalne dotyczące przeniesienia na niższe stanowisko służbowe, do innej jednostki organizacyjnej czy zwolnienia ze służby.
- Zasada legalizmu może utrudniać w  takich  okolicznościach  ustalenie związku przyczynowego pomiędzy działaniem w tym zakresie funkcjonariusza/żołnierza sygnalisty a podjętymi wobec niego decyzjami personalnymi. Ponadto część rozstrzygnięć względem funkcjonariusza/żołnierza ma charakter uznaniowy, co  uniemożliwia im w wielu przypadkach polemikę z decyzjami  przełożonych. Pewne rozstrzygnięcia personalne nie wymagają  uzasadnienia. Wreszcie niektóre  stosunki  służbowe wygasają  z  mocy  prawa. Doświadczenie  działań/zaniechań odwetowych  może  mieć  miejsce na etapie przyjęcia do służby, jak również po zwolnieniu ze służby - pisze RPO.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do premiera z prośbą o podjęcie działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw sygnalistów w służbach mundurowych. Więcej>>>

Czytaj: Organizacje pozarządowe żądają lepszej ochrony prawnej sygnalistów>>>

Dowiedz się więcej z książki
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł