Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje kilka przeszkód w ogłoszeniu upadłości.  Są to choćby dalsze zaciąganie długów przez upadłego lub, sytuacje gdy dłużnik nie składał rocznych sprawozdań sądowi albo nie zgłosił w terminie wniosku o upadłość, co dotyczy członków zarządów spółek (art. 491 (4) ust. 2-4 ustawy prawo upadłościowe).  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości również wtedy, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Innymi słowy - oddłużać można sie raz na 10 lat.
Mimo tych przeszkód można ogłosić upadłość, jeśli przemawiają za tym względy słuszności lub względy humanitarne. 
Sędzia Daria Popłonyk twierdzi, że takie sytuacje zdarzają się dość często. Na przykład kobieta ma sześcioro dzieci i pozostaje bez środków utrzymania. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla niej jedynym ratunkiem, aby wierzyciele przestali ją nachodzić i codziennie wydzwaniać. W rzeczywistości zdarza się, że takie osoby mają nawet 80 wierzycieli. Jednak  sędziowie uwzględniają wypadki nadzwyczajne, takie jak ciężka choroba połączona z utratą pracy. Wszystko zależy od wrażliwości sędziego - dodaje Daria Popłonyk.
Źródło: Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 10 listopada 2015 r. Warszawa.
 

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł