Czytaj: PiS pracuje nad projektem połączenia prokuratury z MS>>>

ORA w Poznaniu jest zdania, że połączenie stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości zaowocuje zagrożeniem politycznego podporządkowania Prokuratury i uczynienia z niej "instrumentu realizacji polityki".

Sprzeciwia się też projektowi przyznania władzy wykonawczej - Prezydentowi prerogatyw w stosunku do sądów powszechnych, w tym prawa "nadzoru nad rozpatrywaniem skarg na sądy" oraz wobec projektu utworzenia "Izby Wyższej Sądu Najwyższego" z udziałem osób reprezentujących tzw. czynnik społeczny, powołanych przez Prezydenta, która miałaby orzekać "w przypadkach szczególnie bulwersujących prawomocnych wyroków w sprawach cywilnych i karnych".

Źródło: www.adwokatura.pl

Dowiedz się więcej z książki
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł