Marcin Krudysz

Artykuły autora

Gmina odpowiada za błąkające się po mieście stado kur

Samorząd terytorialny

Za błąkające się po mieście stado kur odpowiada gmina, chyba że opiekę nad nimi może zapewnić organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt - wyjaśnia Marcin Krudysz, ekspert w LEX Administracja. I dodaje, że to obowiązek wynikający z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na swoim terenie.

25.08.2020

Senat chce poprawić prawo spółdzielcze

Senacki projekt ma na celu uchylenie przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. W myśl projektu zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię...

12.04.2017

MR planuje niższe daniny dla małych firm

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mający na celu zmniejszenie obciążenia...

06.04.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    27