Marcin Krudysz

Artykuły autora

MR planuje niższe daniny dla małych firm

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mający na celu zmniejszenie obciążenia...

06.04.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    27