Marcin Krudysz

Artykuły autora

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa jest wynikiem zapowiedzianego w...

16.03.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    27