Jako szczególna forma rozliczeń mechanizm odwrotnego obciążenia jest stosowany wyłącznie w obrocie profesjonalnym – znajduje bowiem zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez podatników na rzecz innych podatników, w konsekwencji pozostaje bez wpływu na transakcje dokonywane pomiędzy konsumentami (podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Funkcjonowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia ma na celu zredukowanie ilości obciążeń administracyjnoprawnych, a także pomoc w walce z nadużyciami podatkowymi. Te nadrzędne cele wprowadzenia omawianego mechanizmu wynikają z tego, że system podatku od wartości dodanej, a także krajowy system podatku VAT, mimo iż rozwijany – w szczególności na szczeblu prawa unijnego – od dziesięcioleci, nadal pozostawia wiele do życzenia, stanowiąc administracyjnoprawny obszar nadmiernych i zbędnych obciążeń dla podatników, a ponadto obszar stanowiący pole do nadużyć i oszustw podatkowych.

Sam mechanizm odwrotnego obciążenia działający w Polsce, mimo relatywnie prostych założeń, implementowanych do krajowego porządku prawnego przez art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, budzi wiele kontrowersji i pociąga za sobą znaczne komplikacje dla podatników.

Kompleksowym źródłem informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT jest  wydana przez Wolters Kluwer książka autorstwa Michała Murawskiego i Dariusza Roszkowskiego "Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych". Zawiera ona zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

Zdaniem Haliny Lebrand, doradcy podatkowego, przedmiotowa pozycja jest pierwszą na rynku fachowym publikacją przedstawiającą w sposób kompleksowy rozliczanie transakcji towarowych i usługowych na potrzeby podatku od towarów i usług na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge)".

Tematy poruszane w opracowaniu są obszerne i kompleksowe - dotyczą transakcji towarowych oraz usługowych, są przedstawiane z punktu widzenia polskiego nabywcy oraz zagranicznego dostawcy, dają cenny wkład i kompleksową argumentację w analizie kwestii dotyczącej ustalenia podatnika - uważa Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, doradca podatkowy, partner w Advicero TAX

Opracowanie przeznaczone jest dla menedżerów odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmach nabywających usługi i towary od podmiotów zagranicznych oraz zajmujących się obrotem w Polsce tzw. towarami wrażliwymi (stal, złom, laptopy, telefony komórkowe itp.), dla których interesujące będą zwłaszcza kwestie dotyczące m.in. ustalenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT, przedmiotu opodatkowana, momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki VAT, korygowania dokumentów, przedawnienia, czy wypełniania deklaracji VAT. Książka zainteresuje też doradców podatkowych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych zajmujących się aspektami podatkowymi.

Dowiedz się więcej z książki
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł