Księgowi chcą dobrego i spójnego prawa

Tylko spójne, wysokiej jakości, globalne regulacje mogą doprowadzić do pobudzenia światowego wzrostu gospodarczego twierdzi Międzynarodowa Federacja Księgowych.

10.02.2016

Premie z zysku są kosztem podatkowym

Coraz częściej pracodawcy wypłacają pracownikom nagrody uzależnione od wypracowanego przez firmę zysku. Pojawia się pytanie, czy środki przeznaczone na wypłatę tego rodzaju nagród stanowią koszt...

10.02.2016

VAT: to podatnik wyznacza preproporcję

Podatnicy, którzy wykonują zarówno działalność gospodarczą w znaczeniu VAT jak i podejmują inne formy aktywności, od 2016 roku winni wyznaczać wskaźnik proporcji, w piśmiennictwie określany często...

09.02.2016

Radcowie przeciwni zmianom w procedurze karnej

Zmiany w procedurze karnej należałoby odłożyć do czasu, aż okrzepną w praktyce zmiany wprowadzone od 1 lipca ubiegłego roku i stanie się możliwe zdiagnozowanie rzeczywistych problemów wymagających...

08.02.2016

Etyka adwokatów i radców już na egzaminie

Zachodzące ostatnio znaczące zmiany w regulacjach dotyczących zawodów prawniczych w Polsce, a szczególnie adwokata i radcy prawnego, w nowym wymiarze stawiają także zagadnienia etyczne związane z...

08.02.2016

Think tanki: modyfikacja roli TK sposobem na konflikt

Zrównoważenie prawa Trybunału do blokowania polityki większości parlamentarnej z rolą obrońcy praw i wolności obywateli taka zmiana mogłaby być podstawą kompromisu wokół Trybunału Konstytucyjnego...

05.02.2016

RPO: osoba podejrzana ma gorzej niż podejrzany

Status osoby podejrzanej jest w postępowaniu karnym z nieuzasadnionych powodów często gorszy niż podejrzanego lub oskarżonego sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich. I sugeruje ministrowi...

05.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski