Fundacja Helsińska: Dubieniecki aresztowany bezprawnie

Pomimo wpłaty sumy poręczenia, Marcin Dubieniecki wciąż przebywa w areszcie. Taka sytuacja jest niezgodna z prawem - twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja przedstawiła swoją opinię...

25.09.2015

Prawo do kultury w europejskiej konwencji?

Narodowe Centrum Kultury i miasto Wrocław chcą wpisania prawa do kultury do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar sugeruje, by skupić się na...

24.09.2015

Lewiatan ocenił projekt budżetu na 2016 rok

Projekt budżetu na przyszły rok jest realistyczny, zgodny z regułą wydatkową i stwarzający szanse na kontynuację stabilizacji sytuacji finansów publicznych, ale podwyższenie wydatków przy...

24.09.2015

Marketing bezpośredni ograniczony, ale nie zakazany

Każdy kontakt z konsumentem drogą telefoniczną dotyczący nowych produktów lub usług jest zabroniony, chyba, że dany podmiot dysponuje zgodą konsumenta na skontaktowanie się z nim w celach...

23.09.2015

Minimalna płaca także w umowach cywilnoprawnych?

Minimalną stawkę godzinową można wprowadzić także w odniesieniu do umów zlecenia i umów o dzieło. Powinna ona jednak być odpowidnio wyższa niż przy umowie o pracę - twierdzi adwokat Andrzej Nogal....

22.09.2015