Dobra restrukturyzacja to duże wyzwanie

Doprowadzenie do porozumienia, które jest akceptowalne dla wszystkich zaangażowanych stron, było nie lada wyznaniem. Tak Kinga BanaszakFilipak, wiceprezes PBG SA komentuje proces wychodzenia tej...

14.08.2015

Prawo odmowy to nie to samo co wyrażenie zgody

Warunkiem przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony w postępowaniu podatkowym jest uzyskanie jej zgody na tą czynność. Nie jest wywiązaniem się z tego obowiązku poinformowanie podatnika albo...

13.08.2015

Język prawny może też mieć wymiar perswazyjny

Język może służyć nie tylko do przekazywania informacji, ale też do oddziaływania na zachowania człowieka. Także w tekście prawnym, gdzie umożliwia osiąganie efektu perswazyjnego, mimo że nie jest to...

13.08.2015

Kara za fałszywe zeznania nawet bez pouczenia

Nie ma teoretycznych ani praktycznych podstaw do przyjęcia, że pouczenie lub odebranie przyrzeczenia jest warunkiem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - pisze dr Mariusz Nawrocki...

13.08.2015

Bezpłatna pomoc nie tylko dla najuboższych

Darmowe poradnictwo prawne miało przysługiwać tylko najuboższym. Ostatecznie jednak katalog uprawnionych rozdęto jednak do tego stopnia, że nie ma przeszkód, by skorzystali z tego systemu nawet...

11.08.2015

Jak sfinansować wzrost kwoty wolnej od podatku

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy przewidującego podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dzięki jego ewentualnemu wprowadzeniu w życie prawie każdy...

10.08.2015

Jest ryzyko wprowadzenia podatku katastralnego

Nawet kilkudziesięciokrotnie mogą wzrosnąć obciążenia nakładane na właścicieli nieruchomości, jeśli w Polsce zostanie wprowadzony podatek katastralny. Może to nastąpić przed 2020 r. Danina ta...

10.08.2015