KRS: sędzia może opiekować się kliniką prawa

Sprawowanie przez sędziego, pracującego na wydziale prawa szkoły wyższej, funkcji opiekuna naukowego studentów w ramach studenckiej poradni lub kliniki prawnej nie narusza zakazu świadczenia przez...

22.05.2015

RPO upomina się o bezpaństwowców

Bezpaństwowcy nie mogą w Polsce legalnie pracować, leczyć się, zawrzeć związku małżeńskiego, a nawet podróżować. Potrzebna jest regulacja prawna statusu osób bez obywatelstwa sygnalizuje rzecznik...

22.05.2015

W procesach karnych wzrośnie rola opinii prywatnych

Po wejściu od lipca w życie reformy procedury karnej znacznie wzrośnie rola ekspertyz przygotowanych na zlecenie stron procesu, np. oskarżonych. Trzeba pamiętać o dużych kosztach takich opinii -...

21.05.2015

Rzetelny proces podstawowym prawem podatnika

Prawo podatnika do rzetelnego procesu należy zaliczyć do praw podstawowych, ponieważ ma ono umocowanie w przepisach konstytucyjnych i międzynarodowych takim mottem opatruje dr Artur Mudrecki, sędzia...

21.05.2015

Rząd wybiórczo stosuje swoje zasady legislacji

Na początku maja rząd przyjął Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. To dobrze komentuje Obywatelskie Forum Legislacji. Ale zauważa, że...

20.05.2015

KNF silna wobec słabych i słaba wobec silnych?

KNF będzie nadal silna wobec słabych, a słaba wobec silnych; utrzyma się nierównowaga w jej podejściu do podmiotów rynku kapitałowego i sektora bankowego, który nie dostał żadnej kary w ub.r. - tak...

19.05.2015

MEN: nie lekceważymy nauczycieli

Poszanowanie zawodu nauczyciela i zwiększenie nakładów na edukację - to główne postulaty ZNP, które zorganizowało we wtorek pikietę. MENodpowiada, że nie lekceważy potrzeb pedagogów.

19.05.2015

W tym roku ważne polskie sprawy dot. VAT przed ETS

Trybunał w Luksemburgu wydał już w tym roku kilka istotnych orzeczeń w sprawach, które dotyczą bezpośrednio stosowania ustawy VAT w Polsce - mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autorka...

19.05.2015

Prezydent „realnie” wybierze sędziów?

Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości, jeśli zostanie prezydentem, bo nie będzie, jak Komorowski, bezwolnym narzędziem korporacji twierdzi europoseł Janusz Wojciechowski. Dr Adam Bodnar...

19.05.2015

W tym roku ważne polskie sprawy dot. VAT przed ETS

Trybunał w Luksemburgu wydał już w tym roku kilka istotnych orzeczeń w sprawach, które dotyczą bezpośrednio stosowania ustawy VAT w Polsce - mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autorka...

19.05.2015