Jak pisze "Rzeczpospolita", to sugestia dla gmin, jak poradzić sobie z problemami, które wywołują zmiany dotyczące sześciolatków.
Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej od września tylko ok. 15 proc. sześciolatków pójdzie do szkoły.
Jak przypomina resort, art. 19 ustawy – Karta nauczyciela mówi, że „w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami organ prowadzący może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko". Jednak wykorzystanie tej możliwości oburza środowisko nauczycieli i władze gmin.
– Pomysły pani minister urągają zawodowi nauczyciela – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Izabela Kacprzak