W sporach z bankami klienci kwestionują postanowienia umowne, na podstawie których banki wyliczają kwoty i wysokość poszczególnych rat. Sprawy przeciwko Getin Noble Bank i Raiffeisen dotyczą opłat pobranych na podstawie klauzul waloryzacyjnych. Spór z mBankiem odnosi się do sposobu obliczania oprocentowania. We wszystkich sprawach urząd podzielił stanowisko konsumentów i wskazał, że na mocy zakwestionowanych postanowień banki mogą dowolnie ustalać te wartości. Jednocześnie kredytobiorcy nie są w stanie zweryfikować, czym kierują się banki w podejmowaniu decyzji o wysokości kursów walut i oprocentowania.

UOKiK uważa, że takie klauzule są niedozwolone, co więcej wskazuje, że uznanie przez sąd postanowień dotyczących waloryzacji kwoty kredytu i rat kredytu za niedozwolone może powodować nieważność umowy. Podkreśla przy tym, że orzeczenie unieważniające umowę powinno nastąpić jedynie wtedy, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł