Za niezasadną resort uznał także uwagę Związku Banków Polskich, który zauważył, że z zakresu kosztów wliczanych do określenia podstawy ustalenia opłat egzekucyjnych wyłączone zostały opłaty m.in. związane z zastępstwem procesowym.

"Przepis ten - po doprecyzowaniu - wyłącza jedynie koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Nie dotyczy on wyłączenia kosztów zastępstwa przyznanych w postępowaniu rozpoznawczym, które mogą w niektórych przypadkach stanowić jedyne świadczenie dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym. Wysokość opłat minimalnych została skalkulowana na poziomie 100 złotych i trudno uznać, że kwota taka może „nie pokrywać kosztów przygotowania dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem"" - podkreśla resort.

Konkurencyjność kancelarii prawnych
Gnusowski Marek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł