Ministerstwo chce, by obowiązek ten istniał, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł. Według RL brzmienie tego przepisu nie jest wystarczająco precyzyjne.

”Aby uniknąć w przyszłości wątpliwości na gruncie stosowania tego przepisu w praktyce, Rada Legislacyjna rekomenduje wyraźniejsze zaznaczenie w treści art. 22, że obowiązek taki powstaje dopiero w przypadku łącznego spełnienia obu wymienionych w tym przepisie przesłanek (dokonania transakcji z innym przedsiębiorcą i przekroczenia kwoty ustawowej płatności), bo odmienne pojmowanie tego przepisu uznać należy za niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza w obrocie powszechnym" - podkreślają prawnicy w opinii.