Jak zauważają autorzy wydanej niedawno książki pt. Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji kompetencje komunikacyjne, czyli biegłość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych (zaliczane do tzw. miękkich kompetencji), pozwalają na lepsze praktyczne wykorzystanie profesjonalnych, merytorycznych umiejętności dzięki wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu. - Paradoksalnie rewolucja informatyczna, internet, wirtualne przedsiębiorstwa, e-biznes nie znoszą znaczenia umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, lecz przeciwnie, powstają nowe formy komunikacji, negocjacji i zawierania umów. Portale B2B (business-to-business) kojarzą producentów i dostawców, pomagają w prowadzeniu rokowań i finalizowaniu kontraktów - czytamy we wstępie do książki.
Ich zdaniem pojawiają się nowe możliwości współpracy prawników w internecie, zarówno między sobą, jak i z klientami. - Okoliczności negocjacji w międzynarodowym biznesie się zmieniły. Prawnicy przygotowujący międzynarodowe spotkania i biorący udział w negocjacjach biznesowych coraz częściej nie muszą się bezpośrednio spotykać, ale uzgadniają warunki poprzez nowe media, pozostając fizycznie w siedzibach korporacji i przedsiębiorstw w swoich krajach. Wideokonferencje, telekonferencje, a coraz częściej trudne negocjacje o mieszanym charakterze (np. typowe spotkanie negocjacyjne często wygląda tak: podczas rozmowy niektórzy są obecni fizycznie w sali konferencyjnej, inni są w różnych krajach, obecni online na ekranie komputera albo przy telefonach), trudności komunikacyjne pogłębione przez problem wyboru języka rozmowy, ograniczony czas kontaktu internetowego i telefonicznego negocjujących umowę, tworzą teraz nowe, złożone konteksty perswazyjne. Wymagają one zastosowania nowych narzędzi perswazji. Tego trzeba się uczyć - konkludują autorzy książki.

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji


Jak podkreśla wydawca, podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera - przy szerokim ujęciu tematu - wiedzę dziś nie tylko użyteczną, ale podstawową dla każdego, kto zamierza poruszać się na nowoczesnym rynku usług prawniczych.

W drugim, zmienionym i uzupełnionym, wydaniu książki przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.: rozwijania kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych i retorycznych, typologii argumentów (argumenty ad rem, typowe argumenty prawnicze ad rem oraz argumenty erystyczne), a także wybranych technik negocjacyjnych.

Obszerne odesłania do literatury tematu zawarte na końcu każdego rozdziału mogą służyć jako punkt wyjścia do dalszych samodzielnych studiów.

Według autorów i wydawcy, publikacja jest skierowana przede wszystkim - jako podręcznik retoryki i negocjacji - do studentów wydziałów prawa i administracji. Z pewnością będzie jednak przydatna zarówno aplikantom, jak i doświadczonym prawnikom, aby mogli uporządkować swoją wiedzę z tej dziedziny, czerpaną najczęściej z doświadczenia.

Więcej o publikacji>>