- Chciałbym dać jasny sygnał Polakom, że mogą w sposób bezpieczny stawić czoła przestępcy - powiedział minister sprawiedliwosci Zbigniew Ziobro na dzisiejszej konferencji. - Nie muszą szukać innych rozwiązań w tym celu, aby uniknąć starcia. Nawet jeśli jest inne wyjście uniknięcia ataku, to muszą wiedzieć, ze państwo będzie stać za nimi - dodał minister.
Jeśli napastnik wdziera się do domu czy mieszkania lub terenu ogrodzonego - to osoba napadnięta i zaskoczona ma prawo do zachowań nieproporcjonalnych do zagrożenia.  To jest naturalne prawo, które przysługuje każdemu człowiekowi - podkreślił minister.  Sytuacja jest trudna do obiektywnej oceny.  Nowy przepis będzie brzmiał: " Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych  miejsc, chyba, że przekroczenie granicy obrony koniecznej było rażące".
To jest rozszerzenie obrony koniecznej, poprzez zagwarantowanie bezkarności osób znajdujących się w roli broniącej własnego domu, rodziny dzieci przed napastnikiem.
- Przepis ten będzie ochroną przed nadgorliwością organów, którą obserwujemy. Prawo wyraźnie będzie mówić, że w razie przekroczenia obrony koniecznej ( jeśli nie będzie to rażące), prokurator musi umorzyć postępowanie. Sprawa budzi emocje, każdy może bronić się swoim na terenie, i nie spowoduje to żadnych konsekwencji prawnych dla obywatela. Sprawcy dopuszczający się zamachów będą karani surowiej. Państwo musi skutecznie odstraszać i stosować surowsze kary - dodał minister.
Nowelizacja wejdzie w życie w ciągu kilku miesięcy, jeśli rząd i Sejm projekt przyjmie.
Minister zlecił analizę spraw związanych z obroną konieczną od 2010 r. Znalazłem dwa przypadki i skierowałem kasacje do sądu, aby osoby które odparły tak zostały zwolnione z więzienia.
Rażące przekroczenie granic obrony koniecznej znalazło wiele komentarzy. Intensywność reakcji na zamach nie może skutkować skazaniem atakowanego. Podzielam pogląd, że nawet jeśli napadnięty może uciec i nie pozostaje pod wpływem silnych emocji, a z tego nie skorzysta - odpiera atak, to podjęcie obrony nie może być karane.
Minister Zbigniew Ziobro wyda wytyczne dla prokuratorów w tej sprawie.

ID Produktu: 40121849 Rok wydania: 2008
Autor: Andrzej Marek
Tytuł:
Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo