Państwowy egzamin dla nauczyciela stażysty
Wprowadzony ma być zewnętrzny egzamin dla nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Dotychczas awans odbywał się na podstawie rozmowy przed komisją kwalifikacyjną. Sam staż ma zostać wydłużony z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy.
Potrzebujemy w systemie dbałości o jakość nauczycieli, którzy mają coraz większe możliwości nie tylko rozwijania się, ale też i większe obowiązki, dlatego, że pojawiają się dzieci ze specjalnymi potrzebami, do których trzeba stosować różnorodne formy (nauczania - PAP)" - powiedziała szefowa MEN.
Jak mówiła minister, zaproponowane w projekcie rozwiązania będą efektem I etapu prac zespołu ds. statusu zawodowego, który działa przy MEN i skupia związkowców, samorządowców i przedstawicieli rządu.
Podczas konferencji podsumowano też dotychczasowe etapy reformy, zmieniającej strukturę szkolną, w efekcie której od września wygaszane będą gimnazja.
"Reforma i wdrażanie reformy edukacji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem i harmonogramem" - mówiła minister Zalewska.

Zalewska: podwyżki dla nauczycieli. W ciągu trzech lat o 15 proc.>>

Określone pensum dla nauczycieli specjalistów
Projekt będzie też zakładał zmiany w Karcie Nauczyciela. Resort proponuje m.in., by tzw. pensum godzinowe wynosiło dla wszystkich nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów tyle samo - 22 godziny pracy z dzieckiem. Jak mówiła minister, "kończy się stan, w którym w zależności od tego, gdzie kto pracuje, w jakim samorządzie, będzie miał albo 20, albo 36 godzin pracy, tzw. pensum".
Minister podkreśliła, że wbrew spekulacjom na ten temat nie zmieni się status nauczyciela bibliotekarza - nadal jego wynagrodzenie będzie finansowane z subwencji oświatowej.
Zmiany obejmą ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli. M.in. uelastyczniony zostanie czas awansu. "Tzn. nauczyciel będzie mógł mieć skrócony do 12 lat awans zawodowy lub wydłużony do 17 lat, ale generalnie 15 lat to czas awansu zawodowego nauczyciela, aż do nauczyciela dyplomowanego" - zapowiedziała minister Zalewska.(PAP)

Będzie państwowy egzamin dla nauczycieli?>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów