HR potrzebuje wiedzy

HR

Chcemy podnosić poziom świadomości i wiedzy w środowisku HR oraz rozmawiać o problemach, z którymi styka się HR. Zależy nam na ujęciu praktycznym i warsztatowym. To jest bardzo potrzebne - mówi Małgorzata Zachorowska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR

17.11.2018

Architekci nie będą masowo prowadzili budów

Budownictwo

Nie uzurpujemy sobie prawa do bycia głównym szefem na budowie. Chcemy mieć prawo kierowania budowami, ale nie w zamian za inżynierów, tylko podobnie jak oni. Specyfika naszego zawodu polega na tworzeniu projektów i tym się głównie zajmujemy

17.11.2018

Nowy pakiet alimentacyjny batem na nieuczciwych pracodawców

Prawo pracy

W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, czyli tzw. pakietem alimentacyjnym. W jego ramach proponowane jest m.in. zaostrzenie odpowiedzialności pracodawców - pisze Agata Kicińska, radca prawny w kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.

16.11.2018

Prof. Kmieciak: Postanowienie Trybunału trzeba wykonać

Wymiar sprawiedliwości

W sporze o znaczenie zabezpieczenia ustanowionego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rację ma pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która wezwała sędziów w wieku powyżej 65 lat wysłanych w stan spoczynku do powrotu do pracy, a nie politycy mówiący o możliwości odwołania się od tej decyzji i konieczności nowelizacji ustawy - twierdzi prof. Zbigniew Kmieciak.

16.11.2018

Prezes SO w Warszawie: Reforma postępowania cywilnego jest za mało radykalna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mamy masę spraw wielotomowych, np. w pionie cywilnym jest to 60 proc. wszystkich takich spraw w całej Polsce. Już co piąta wpływająca sprawa procesowa dotyczy kredytów frankowych. Sędziowie mogliby sądzić więcej, ale brakuje protokolantów. Obawiam się, że bez dodatkowych środków, trzeba będzie zamknąć sąd na dzień czy dwa w tygodniu – mówi Joanna Bitner

14.11.2018

Ograniczenie korzystania z nieruchomości po rokowaniach

Prawo gospodarcze

Wystąpienie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wymaga przeprowadzenia rokowań z jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym). Jest to analogiczna sytuacja jak przy wywłaszczeniu polegającym na odebraniu prawa - strony początkowo powinny spróbować się porozumieć

14.11.2018

Programy rewitalizacji wymagają partycypacji społecznej

Samorząd terytorialny

Udział mieszkańców w planowaniu  procesu rewitalizacji nie powinien zostać sprowadzony jedynie do informacji na stronie internetowej gminy – uważa Iwona Janicka, ekspert w zakresie partycypacji i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

13.11.2018

Spór o regulamin wynagradzania nie doprowadzi do upadłości firmy

Prawo pracy

Dziś można już twierdzić, że związki zawodowe nie mogą nadwerężać finansów pracodawcy przez odmowę współpracy i brak chęci „bycia przekonanym”, że obniżki widełek płacowych w regulaminie wynagradzania są konieczne. Pracodawcy, którzy nie są w stanie przekonać związków do zmian, mogą wziąć sprawy w swoje ręce i uchylić cały regulamin

13.11.2018

Ubezpieczenie - wartość rzeczywista czy odtworzeniowa?

Prawo cywilne Domowe finanse

Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.

11.11.2018

Prof. Piotrowski: Zabezpieczenie unijnego trybunału obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości

Wbrew deklaracjom polityków obozu rządzącego, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wstrzymujące stosowanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, obowiązuje od momentu jego wydania i nie podlega zaskarżeniu - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

10.11.2018

Prawo żywnościowe coraz lepiej chroni konsumentów

Prawo gospodarcze

Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.

10.11.2018

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO

Prawo gospodarcze Finanse Compliance

Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.

09.11.2018

Podatki po nowemu - dużo zmian w 2019 roku

Ordynacja

Projekty zmian podatkowych na 2019 rok nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone, ale coraz bliżej jest jednak do ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian - pisze Marta Tomaszewska

09.11.2018

12 listopada nie jest świętem w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Ustawa ustanawiająca 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy ma zaledwie kilka artykułów i dotyczy jednostkowego zagadnienia, a jednak powoduje dyskusje, czy 12 listopada 2018 r. objęty jest ograniczeniami w prowadzeniu handlu. Mimo przeciwnego stanowiska PIP i MRPiPS wygląda na to, że sklepy mogą być otwarte - pisze dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

08.11.2018

Posłowie projektują likwidację in vitro w Polsce, co uderzy w niepłodne pary

Opieka zdrowotna

Wejście proponowanej przez posłów ustawy w życie w zasadzie eliminowałoby w Polsce in vitro, uderzałoby w niepłodne pary potrzebujące skutecznego i nowoczesnego leczenia, przeprowadzanego zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną - twierdzi dr Grzegorz Mrugacz, ginekolog-położnik, specjalista leczenia niepłodności, dyrektor medyczny Klinik Bocian.

07.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski