Wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem

W czasie negocjacji, które muszą poprzedzić nabycie nieruchomości przez wywłaszczenie, należy negocjować odszkodowanie, które pokryje chociażby częściowo wszystkie generowane przez nie koszty - radzi...

13.03.2018

RPO: pisma procesowe także w konsulatach

Polacy mieszkający za granicą mają problemy z dochowaniem terminów czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed polskimi sądami ponieważ obowiązuje data stempla pocztowego Poczty Polskiej a...

12.03.2018

Interpretacje podatkowe nie spełniają swojej roli

Problem leży nie w przepisach, lecz w sposobie ich stosowania przez organy podatkowe. Sama idea interpretacji jest dobra. Praktyka jednak pozostawia wiele do życzenia tłumaczy prof. Krzysztof...

10.03.2018

Orzeczenie TSUE o arbitrażu to zła wiadomość

Po orzeczeniu TSUE w sprawie arbitrażu istnieje ryzyko, że te postępowania, które jeszcze się toczą, a nie ma wyroku częsciowego o jurysdykcji, mogą zostać umorzone mówi adwokat Bartosz Krużewski z...

09.03.2018

Sukces początkiem końca butikowej kancelarii?

Jeśli komuś zależy na utrzymaniu butikowego charakteru kancelarii tylko prawo pracy, prawo karne, albo prawo handlowe to są granice wzrostu, ta firma może urosnąć tylko do pewnego poziomu twierdzi...

09.03.2018

Strzembosz i Zoll: decyzje KRS będą nieważne

Powołanie do Rady przez Sejm 15 sędziów jest jawnym złamaniem prawa zawartego w ustawie zasadniczej. A nowy skład KRS będzie w oczywisty sposób sprzeczny ze składem Rady określonym przez Konstytucję...

08.03.2018

Ziobro: wreszcie mamy trójpodział władz

Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego, że dziś udało się w Sejmie przywrócić w pełnym tego słowa znaczeniu zasadę trójpodziału władzy; do tej pory władza sądownicza była swoistym państwem w państwie -...

06.03.2018

Projekt e-Privacy: czy chronimy prywatność maszyn?

Ważne jest, że komunikacja między maszynami, według projektowanego rozporządzenia unijnego e-Privacy, ma być traktowana jak komunikacja między ludźmi i tak samo chroniona. Pytanie, czyją prywatność...

06.03.2018

CIT–TP, czyli spowiedź podatnika

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz złożenia załącznika do rocznej deklaracji podatkowej CIT-TP zostanie przesunięty na koniec września 2018...

05.03.2018