Ostatni członek zarządu nie będzie zakładnikiem spółki

Prawo gospodarcze

Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki stanie się skuteczna, w określonym w prawie terminie. Nastąpi po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej. Nie będzie miało znaczenia czy zgromadzenie się odbędzie.

30.10.2018

Nowa ordynacja może pogorszyć sytuację podatników

Ordynacja

Do polepszenia relacji między podatnikami a organami podatkowymi nie doprowadzimy zmianą przepisów. Potrzebna jest zmiana podejścia, mentalności urzędników. W obowiązującej ordynacji mamy przepis, który nakazuje prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do organów.

30.10.2018

Agile - rewolucja w sposobie myślenia i działania

HR

Co oznacza praca w agile’u? Jak ją wdrażać? I o co musi zadbać HR, żeby była rzeczywiście skuteczna? Odpowiedzi można szukać w wielu zwinnych modelach pracy, jednak każda ścieżka jest niepowtarzalna, a każda organizacja pokonuje ją na swój własny sposób.

30.10.2018

Prof. Waltoś: Nie ma warunków do napisania dobrego prawa karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wkrótce zapewne potrzebne będzie przygotowanie kolejnej edycji podręcznika "Proces karny" - stwierdził prof. Stanisław Waltoś prezentując w sobotę na na Międzynarodowych Tragach Książki w Krakowie 14. wydanie tej publikacji. Skrytykował jednocześnie częste zmiany procedury karnej, które zmuszają z kolei do częstych zmian w podręcznikach.

27.10.2018

Od klapsów do... terroryzmu - badania potwierdzają

Prawo rodzinne

Kary cielesne, w tym także klapsy nie są skuteczną metodą wychowawczą - wynika z badań. Dzieci, które ich doświadczają mają niską samoocenę, częściej stosują przemoc, a jako dorośli ... częściej wrogie postawy wobec świata. Efekt? Są łatwym narybkiem dla grup nacjonalistycznych, a nawet terrorystycznych

27.10.2018

Odszkodowanie z Auto Casco, nawet bez ważnych badań technicznych pojazdu

Prawo cywilne Finanse

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody

27.10.2018

Prawo do zapomnienia, czyli jak zniknąć z bazy

RODO

Internet nie zapomina, w sieci nic nie ginie! Czy na pewno? Odkąd jest RODO można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Na czym polega i jak z niego skorzysta wyjaśnia adwokat Piotr Stankiewicz z...

27.10.2018

Koszty ustawy antyszczepionkowej mogą być wysokie

Opieka zdrowotna

Autorzy projektu ustawy zmieniającej ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi chcą likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Wnioskodawcy oraz opiekunowie, którzy...

27.10.2018

Elektroniczne wadium ograniczy konkurencję w zamówieniach

Kadry w oświacie Zamówienia publiczne

Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo restrykcyjne. Mogą wymagać przedłożenia gwarancji udzielonej w formie elektronicznej z kwalifikowanym...

26.10.2018

Prawo wielkich korporacji ważniejsze od państwowego

RODO

Globalne organizacje gospodarcze, w tym te prowadzące serwisy społecznościowe, wprowadzają swoje zasady regulujące postępowanie uczestników i klientów, które często są w sprzeczności z prawem państw...

26.10.2018

Najwyższy czas na rozpoczęcie przygotowań do PPK

Prawo pracy

Mimo że prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych jeszcze trwają, to firmy powinny już rozpocząć przygotowania do jej wdrożenia. O najpilniejszych aktualnie działaniach mówi Łukasz...

25.10.2018

Alimenty, czyli finansowy pakt o nieagresji

Prawo rodzinne

Alimenty to nie reparacje wojenne – nie służą rekompensacji krzywdy. Nie powinny być wykorzystywane do ukarania ani też rozumiane jako kara - twierdzi adwokat dr Aleksandra Brodecka. Jak mówi, to po...

25.10.2018

Fedorczuk: To nie koniec spadku bezrobocia

Prawo pracy

Analiza danych z lat ubiegłych wskazuje, że stopa bezrobocia może jeszcze nieco spaść w październiku i listopadzie. Patrząc na zahamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń i niewielki spadek liczby...

23.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski