Wysłanie pracownika za granicę będzie droższe

Prawo pracy

Nowa dyrektywa nie przewiduje rewolucji w zasadach zatrudnienia, ale konsekwencją wprowadzonych zmian mogą być trudności w delegowaniu pracowników. Wysłanie pracownika za granicę będzie przede wszystkim droższe i ograniczone czasowo.

07.11.2018

Prezes SO w Bydgoszczy: Zmiany w procedurze cywilnej mogą usprawnić procesy

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w procedurze cywilnej, w szczególności dążenie do koncentracji materiału dowodowego, planowania czynności procesowych, ograniczania przejawów nadużywania uprawnień procesowych przez strony, prowadzą do usprawnienia, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania tych postępowań

07.11.2018

W sobotę nadzwyczajny zjazd radców prawnych

Prawnicy

Dwa lata po odbytym w listopadzie 2016 r. krajowym zjeździe radców prawnych, który między innymi dokonał wyboru władz krajowych, obradować będzie zjazd nadzwyczajny. Jego uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na kilka ważnych dla samorządu pytań - piszą radcowie prawni Zbigniew Pawlak i Dariusz Sałajewski.

07.11.2018

Rozwód, czyli jak przejść przez pole minowe

Prawo rodzinne

Rozwód oznacza silny stres i skrajne emocje. W takich warunkach łatwo o zaognienie konfliktu i przekreślenie szans na porozumienie. Jak podejść do rozwodu, by nie traktować go jak wojny? Dlaczego warto najpierw udać się do mediatora i psychologa, a dopiero potem do prawnika?

06.11.2018

Porozumienia dystrybucyjne: renesans interwencji antymonopolowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Niemiecki UOKiK wydał kilka decyzji antymonopolowych dotyczących ustalania cen między producentem a dystrybutorem, adresowanych w sumie do 27 przedsiębiorców i nakładających kary w kwocie 260,5 mln euro. Wydaje się, że organy ochrony konkurencji w UE na nowo podejmują aktywnie sprawy dotyczące porozumień wertykalnych

06.11.2018

Inspektor PIP weźmie odpowiedzialność za działania osób, na które nie ma wpływu

Prawo pracy

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń oczywiście je złożą, ale z pełną świadomością, iż od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej

05.11.2018

Wiceszef UODO: Niech firmy sobie stworzą standardy stosowania RODO

Prawo gospodarcze RODO

Sami przedsiębiorcy powinni wypracować pewne standardy, które my zatwierdzimy. To jest właściwsze i o wiele ciekawsze rozwiązanie niż objaśnienia wydawane przez inne organy – mówi Mirosław Sanek, wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

05.11.2018

Państwo i Kościół łamią konkordat

Administracja publiczna

Hierarchowie kościelni dość często próbują wpływać na decyzje władz publicznych i na proces legislacyjny, ale władze państwowe też mają na sumieniu próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła katolickiego - twierdzi dr hab. Paweł Borecki. Jego zdaniem 20 lat po wejściu tej umowy w życie przydałby się przegląd podstawowych jej zasad.

03.11.2018

Nowe przepisy ukrócą tworzenie żółtych związków zawodowych

Prawo pracy

Zmiana w ustawie o związkach zawodowych, która czeka nas 1 stycznia 2019 roku, to prawdziwa rewolucja. Najczęściej mówi się o niej w kontekście zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, którzy będą mogli zostać związkowcami, ale warto też zwrócić uwagę na nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku zawodowego

02.11.2018

Prof. Modzelewski: Zachowania fiskusa nie da się przewidzieć

Ordynacja

Judykatura podatkowa sądów administracyjnych jest z oczywistych powodów przedmiotem zainteresowania podatników, bo jakość stanowionego prawa od lat jest coraz gorsza, a interpretacje przepisów podatkowych przez organy skarbowe są całkowicie nieprzewidywalne.

02.11.2018

Szkoda całkowita nie zawsze jest opłacalna

Prawo cywilne

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie orzekają szkodę całkowitą, bo dzięki niej wypłacają znacznie niższe odszkodowania. Niekiedy robią to bazując na nie do końca rzetelnym i dokładnym kosztorysie uszkodzeń oraz wycenie samochodu - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

01.11.2018

Nowa ordynacja może pogorszyć sytuację podatników

Ordynacja

Do polepszenia relacji między podatnikami a organami podatkowymi nie doprowadzimy zmianą przepisów. Potrzebna jest zmiana podejścia, mentalności urzędników. W obowiązującej ordynacji mamy przepis, który nakazuje prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do organów.

30.10.2018

Ostatni członek zarządu nie będzie zakładnikiem spółki

Prawo gospodarcze

Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki stanie się skuteczna, w określonym w prawie terminie. Nastąpi po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej. Nie będzie miało znaczenia czy zgromadzenie się odbędzie.

30.10.2018

Agile - rewolucja w sposobie myślenia i działania

HR

Co oznacza praca w agile’u? Jak ją wdrażać? I o co musi zadbać HR, żeby była rzeczywiście skuteczna? Odpowiedzi można szukać w wielu zwinnych modelach pracy, jednak każda ścieżka jest niepowtarzalna, a każda organizacja pokonuje ją na swój własny sposób.

30.10.2018

Prof. Waltoś: Nie ma warunków do napisania dobrego prawa karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wkrótce zapewne potrzebne będzie przygotowanie kolejnej edycji podręcznika "Proces karny" - stwierdził prof. Stanisław Waltoś prezentując w sobotę na na Międzynarodowych Tragach Książki w Krakowie 14. wydanie tej publikacji. Skrytykował jednocześnie częste zmiany procedury karnej, które zmuszają z kolei do częstych zmian w podręcznikach.

27.10.2018

Odszkodowanie z Auto Casco, nawet bez ważnych badań technicznych pojazdu

Prawo cywilne Finanse

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody

27.10.2018

Od klapsów do... terroryzmu - badania potwierdzają

Prawo rodzinne

Kary cielesne, w tym także klapsy nie są skuteczną metodą wychowawczą - wynika z badań. Dzieci, które ich doświadczają mają niską samoocenę, częściej stosują przemoc, a jako dorośli ... częściej wrogie postawy wobec świata. Efekt? Są łatwym narybkiem dla grup nacjonalistycznych, a nawet terrorystycznych

27.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski