Jolanta Ojczyk: Ilu firmom pomogli Państwo uzyskać pomoc z tarczy antykryzysowej i finansowej?

Jacek Cieplak: Jako instytucja publiczna nie zajmujemy się doradztwem prawnym, nie wypełniamy za przedsiębiorców wniosków o wsparcie. Widząc jednak skalę problemów, jakie spadły na przedsiębiorców po wybuchu epidemii stwierdziliśmy w naszym Biurze, że musimy pomóc, jednocześnie działając w zgodzie z ustawą. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy na zasadach „pro bono” kancelarie prawne i podatkowe i pod akcją „Ratuj Biznes” udostępniliśmy przedsiębiorcom możliwość skorzystania z pomocy tych kancelarii w sprawach dotyczących wypełnienia wniosków o wsparcie związanych z kryzysem COVID-19.  Do końca czerwca aż 5 tys. firm skorzystało z akcji #RatujBiznes. Od 15 marca nasze biuro rozpatrzyło 612 pytań i wniosków przedsiębiorców, podjęło 189 interwencji w sprawach związanych z tarczą finansową. Ponadto przygotowaliśmy 34 informacje dotyczące ulg, zwolnień i innych instrumentów pomocowych.

Czytaj: Tarcza antykryzysowa 4 już obowiązuje>>
 


Prawnicy pomagali przedsiębiorca pro bono. Czy mimo to chętnie zaangażowali się w akcję?

Odzew był spektakularny. Do akcji włączyło się ponad 400 kancelarii. Należy pamiętać również, że prawnicy to także przedsiębiorcy, którzy odczuli obecny kryzys – chociażby poprzez zawieszenie spraw sądowych. Mimo to zdecydowali się nieodpłatnie pomagać innym potrzebującym w trudnych chwilach.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >

Są wśród nich raczej duże, średnie czy małe kancelarie?

Do akcji zgłosiło się szerokie spektrum kancelarii. Były to zarówno kancelarie większe posiadające liczne grono współpracowników, jak i kancelarie mniejsze, także jednoosobowe.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem >

Ile wniosków o wydanie objaśnień prawnych w sprawie przepisów tarczy antykryzysowej wyszło od rzecznika MŚP? Ile objaśnień już wydano. Które ministerstwa działają najbardziej sprawnie.

Na koniec czerwca wnieśliśmy o wydanie 20 objaśnień prawnych do trzech ministrów: rozwoju, finansów i rodziny, pracy i polityki społecznej. Wydano na ten moment połowę z nich. Najsprawniej wygląda współpraca z ministerstwem rodziny. Otrzymujemy objaśnienia bez zbędnej zwłoki. Liczymy, że pozostałe ministerstwa wezmą przykład z tego resortu. Obecnie dziewięć naszych wniosków czeka na wydanie objaśnień.

Czytaj również: Rzecznik przedsiębiorców chce objaśnień do tarczy finansowej >>

Na co najczęściej skarżą się firmy?

Najczęściej na to, że nie otrzymały pomocy, albo że czekają na nią zbyt długo. Tarcza PFR zadziałała sprawnie, ale ma defekty, które odbierają prawo do pomocy wielu firmom np. takim, które nie zatrudniały jeszcze pracowników na umowę o pracę w zeszłym roku lecz uczyniły to na początku tego roku. Trafiały także do naszego biura skargi na opieszałe wypłacanie postojowego i mikropożyczek. Gdzie było to możliwe, staraliśmy się interweniować.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >

Czy tarcza antykryzysowa i finansowa to sukces? Eksperci widzą w  niej sporo luk, choć przyznają, że zwłaszcza tarcza finansowa, zadziała szybko.

Na pewno na ten moment można powiedzieć, że przepisy stworzone na potrzeby tarczy dla przedsiębiorców zadziałały. Choć oczywiście niedoróbek nie brakowało, jak np. z opóźnieniem wprowadzony tryb odwoławczy do tarczy finansowej. Subwencje z PFR sprawiły jednak, że wiele firm nie straciło płynności i były w stanie w dalszym ciągu wypłacać pensje swoim pracownikom oraz nie zmniejszać poziomu zatrudnienia. Problemy jednak się nie skończyły. W dalszym ciągu obroty firm w wielu branżach, np. gastronomicznej, transportowej czy odzieżowej nie powróciły do dawnych wskaźników. Niektóre branże, jak branża eventowa nie może w dalszym ciągu funkcjonować na normalnych warunkach. Wiele wskazuje na to, że dla uratowania niektórych sektorów konieczna jest dalsza pomoc rządu. Problem tylko w tym, że niestety finanse państwa to nie jest worek bez dna, a jak wiemy wysokość wpływów podatkowych do budżetu uległa znaczącemu spadkowi.

 


Co należałoby poprawić, by sektor MŚP czuł, że rząd o niego zadbał?

Musimy poprawić otoczenie regulacyjne. Kryzys to nie czas na zmiany prawne, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki czy nowe koszty. Dlatego ważne jest urzeczywistnienie zapisanych w Konstytucji Biznesu takich wartości, jak pewność prawa czy zasada proporcjonalności oraz szeroka deregulacja legislacyjna. Należy odstąpić na jakiś czas od pomysłów skokowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, należałoby także ulżyć przedsiębiorcom w kosztach, np. obniżając VAT na drażliwe usługi czy zmniejszając składki na ZUS. Dobrym pomysłem są zmiany nastawione na inwestycje, takie jak pomysł estońskiego CIT. Nawet za cenę ubytków podatkowych, warto podążać w tą stronę, ponieważ jedynie dzięki przetrwaniu poszczególnych firm państwo ma szanse uzupełnić ubytki fiskalne w najbliższych latach.

Czytaj w LEX: Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw - kredyty, pożyczki, gwarancje >