Polityka zgodności nowym wyzwaniem dla polskich firm

Mało jeszcze znane słowo compliance, oznaczające działanie zgodne z prawem i zasadami etycznymi, zaczyna w biznesie coraz więcej znaczyć. Nie wszyscy jeszcze przedsiębiorcy i menedżerowie doceniają...

08.02.2018

Rewolucja w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Przełom stycznia i lutego 2018 r. to czas bardzo istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych - pisze Jacek Kudła. I dodaje, że są one pożądane i od dawna...

08.02.2018

Polityka zgodności może dotyczyć 20 tys. firm

Coraz więcej polskich firm stosuje zasady zarządzania zgodnością, ale wciąż dotyczy to tylko największych podmiotów. Tymczasem wkrótce duża część takich obowiązków może dotyczyć nawet 20 tys....

07.02.2018

Radcowie: minister chce zabrać samorządom aplikacje

W ramach zaproponowanego modelu aplikacji uniwersyteckiej, która w istocie stanowić będzie wydłużenie studiów ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy teoretycznej, nie sposób realizować celów aplikacji...

06.02.2018

Dr Mednis: zakazane będą zautomatyzowane decyzje

- Nie musimy żądać zgód na samo profilowanie. Nawet RODO pośrednio przyznaje, że profilowanie może opierać się na przesłankach innych niż zgoda, w szczególności tzw. uzasadnionym interesie. Ale w takim przypadku zainteresowana osoba może zgłosić sprzeciw - wyjaśnia dr Arwid Mednis z kancelarii PwC.

06.02.2018

Wiceminister: uczelnie potrafią kształcić aplikantów

Strefa aplikanta

Umożliwienie uczelniom wyższym kształcenie aplikantów prawniczych - przewiduje projekt regulacji, nad którym pracuje resort sprawiedliwości. Uczelnie wyższe są dobrze przygotowane do kształcenia...

05.02.2018

Kancelarie administrują i przetwarzają dane osobowe

Ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) bez wątpienia będzie dotyczyło również kancelarii prawnych i doradców podatkowych twierdzi Agata Szeliga, partner w kancelarii...

02.02.2018

Proces karny znacząco przemodelowany

Lata 20152017 to z perspektywy historycznej był to bodaj najbardziej newralgiczny okres aktywności ustawodawcy. Zarówno liczba, jak i zakres nowelizacji uzasadniają twierdzenie, że w sposób znaczący...

31.01.2018