Policja potrzebuje nowej wizji, nie tylko podwyżek

Niedawny protest policjantów i wywalczone podwyżki przypomniały o niektórych problemach tej formacji. Głównie finansowych, a szkoda, bo reform wymaga zarówno organizacja jak i sposób działania policji - pisze Tomasz Warykiewicz

17.12.2018

„Architekt+” może pogrążyć programy Mieszkanie+ i Kolej+

Zmiany proponowane w przepisach dotyczących architektów i inżynierów budownictwa niewątpliwie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom architektów. Można wręcz powiedzieć, że to program „Architekt+”. Czy jednak będą one korzystne dla innych grup zawodowych i społeczeństwa?

15.12.2018

Sąd Najwyższy po stronie oszukanych na „polisolokaty”

Ciągle można walczyć o zwrot środków nienależnie pobranych przez ubezpieczycieli, a także o odsetki za trzy lata wstecz. Takie wnioski płyną z opublikowanych przez Sąd Najwyższy uzasadnień do sierpniowych uchwał – pisze radca prawny Damian Nartowski.

14.12.2018

Dopłaty do czynszu adresowane do mieszkań

Domowe finanse Administracja publiczna

W świetle ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych - w pierwszych latach najmu mieszkania, dopłaty do czynszu są skierowane nie do osób, lecz do niektórych mieszkań i to takich, które zostaną wybudowane dopiero po wejściu przepisów w życie – uważa Ewa Bończak-Kucharczyk.

13.12.2018

Unijny sąd otworzył drogę do wznowienia postępowań z parabankami

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Wrześniowy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Profi Credit Polska otworzył drogę do podważenia nakazów zapłaty i wznowienia postępowań z parabankami. Czas nagli - krótkie, trzymiesięczne terminy na złożenie skargi o wznowienie postępowania mijają 13 i 20 grudnia 2018 r.

12.12.2018

Prof. Modzelewski: Władza musi zająć się organizatorami wyłudzeń VAT

Ordynacja VAT

Mam nadzieję, że szok, który wywołały zeznania przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT na temat pewnej pani będącej „społeczną doradcą” z zagranicznego biznesu podatkowego, którą na Świętokrzyską 12 wprowadził minister Rostowski, i jej udziału w tworzeniu przepisów na temat tego podatku, będzie miał otrzeźwiający wpływ na opinię publiczną

12.12.2018

Pietrzak: Polskie rządy niechętne wyrokom ETPC

Wymiar sprawiedliwości

Problem nierespektowania przez polskie rządy, lub respektowania połowicznego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już systemowy. Władza jest niechętna zmianom, które poszerzają sferę wolności i praw obywateli - mówi w rozmowie z Prawo.pl dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak.

11.12.2018

Czy ordynacja podatkowa dożyła swych dni

Ordynacja

Podatki, rzec by się chciało, to stały element krajobrazu. Ale z tą stałością bywa różnie. Z jednej strony podatki są, były i będą, ale przecież cały czas się zmieniają. Zmieniają się realia, w których podatki są nakładane, zmienia się polityka podatkowa państw, zmienia się poziom skomplikowania procesów gospodarczych. Prawo próbuje za nimi nadążyć.

10.12.2018

PPK: Elastyczne kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej

Prawo pracy

Ustawodawca nie określa kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK w sposób zamknięty. Podmiotom zatrudniającym pozostawiono swobodę w formułowaniu niektórych z nich, ale jednocześnie ustawa wyraźnie wskazuje, że podmiot zatrudniający powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych”

10.12.2018

Przepisy o sukcesji nie gwarantują sukcesu

Prawo gospodarcze

Sprzedaż firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności, zapisanie jej w testamencie, sporządzenie zapisu windykacyjnego nie gwarantują zapewnienia ciągłości biznesu. Przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym też nie ułatwiają prowadzenia firmy. Dlaczego – mówi dr Małgorzata Rejmer, prezes LEX Kancelaria Finansowa.

10.12.2018

Mechanik skazany za wymianę żarówki, mimo że sąd nie zbadał sprawy

Ordynacja VAT

Sąd dowiedział się, kto dokonał wymiany żarówki, wiedział wszystko o okolicznościach, w związku z tym powinien był zażądać doprecyzowania kwestii tego, kto był wykonawcą tej usługi: czy przedsiębiorstwo, czy też człowiek ten zrobił to zupełnie na własny, prywatny rachunek – tłumaczy Sławomir Sadocha, doradca podatkowy specjalizujący się w postępowaniach podatkowych.

08.12.2018

Kaczyński: PiS gwarantem praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość oraz nasi sojusznicy są gwarancją tego, że w Polsce praworządność będzie przestrzegana i że wszelkie reformy, także reforma sądownictwa są właśnie po to, żeby praworządność była przestrzegana - powiedział w piątek prezes partii Jarosław Kaczyński.

07.12.2018

Prawo ochronne na znak towarowy można przenieść na inną firmę

CIT Prawo gospodarcze

W czasach, gdy logo firmy jest warte dużo lub bardzo dużo, a renoma marki jest podstawą jej wyceny, warto rozważyć możliwość przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy na inną firmę. Dlaczego i jak to zrobić pisze - dr Anna Stasiak-Apelska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

07.12.2018

Jak wdrożyć PPK i nie wpaść w kolejny GetBack

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wybór instytucji finansowej to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy wdrażającego PPK. Kwestia staranności pracodawcy przy tym wyborze nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich wydarzeń na rynku instytucji finansowych, co ilustruje sprawa GetBack - pisze Przemysław Mazur, radca prawny w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

05.12.2018

Centra Usług Społecznych to eksperyment na potrzebujących

Pomoc społeczna

Zakładane wejście w życie ustawy umożliwiającej tworzenie centrów usług społecznych w miejsce lub obok funkcjonujących OPS może dotknąć ok. 1 mln rodzin korzystających obecnie z systemu pomocy społecznej oraz kilkadziesiąt tysięcy pracowników gminnych jednostek pomocowych - pisze Paweł Maczyński.

05.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski