Znamy laureatów I Mistrzostw Kadry BHP

BHP

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bhp w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń. Miejsca na podium zajęli...

29.06.2015

Tomcio Brygadzista powraca do szkół

BHP

Tomcio Brygadzista, Zebra Drogowa, Kot to od nich w ostatnim czasie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku dowiedziały się, jak bezpiecznie przejść przez ulicę,...

29.06.2015

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków

BHP

Opiekunowie wycieczek szkolnych powinni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzieć, jak postępować w zależności od rodzaju urazu.

28.06.2015

NSZZ o stresie w sektorze bankowym

BHP

Zagadnienia związane z oddziaływaniem i skutkami stresu odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym były tematem przewodnim konferencji Stres w pracy i jego wpływ na...

26.06.2015

Zmiana umowy ADR

BHP

W oświadczeniu rządowym z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 882) podano do wiadomości zmiany załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów...

26.06.2015

Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim

BHP

Przekazywanie corocznie przez polską administrację morską m.in. danych o dyplomach i świadectwach marynarzy do KE w celu lepszego planowania unijnej polityki morskiej - zakłada przyjęta przez Sejm w...

25.06.2015