Grupa ponad 100 specjalistów oglądała budowę Elektrowni w Kozienicach. Zwiedziła m.in. budynek kotłowni i maszynowni. Podczas wczorajszej konferencji wykład o „Systemach koordynacji na placu budowy Elektrowni w Kozienicach" wygłosiła Barbara Ciesielska, Kierownik działu bhp i ochrony środowiska w Polimex-Mostostal SA.
Konferencja organizowana była w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki BHP". Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Radomiu.
Blok w Kozienicach zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 r. Jego moc wyniesie 1075 MW, a sprawność netto, która osiągnie 45,59%, będzie jedną z najwyższych na świecie. Polimex-Mostostal w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) jest odpowiedzialny za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku. Zamawiającym jest polski producent energii elektrycznej ENEA Wytwarzanie S.A. Wartość kontraktu wynosi 6,3 mln zł brutto.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.