Konduktor w pociągu niemal jak doktor

BHP

Pasażerowie pociągów mogą czuć się bezpieczniej, bo konduktorzy przechodzą dodatkowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy informuje Dziennik Polski.

31.05.2013

Bezrobotni mogą już rejestrować się przez internet

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez internet. Taką możliwość wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie...

31.05.2013

E-zwolnienie zamiast papierowego L-4

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Propozycje zawarte w założeniach to...

31.05.2013

Oznaczanie odpadów zapobiegnie ich mieszaniu się

BHP

Wytwarzanie odpadów jest nieodłącznym elementem większości procesów produkcyjnych. Zapewnienie właściwych warunków magazynowania odpadów ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego,...

30.05.2013