Jak poinformował PAP konsultant Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze (OPCW) i koordynator konferencji Łukasz Blacha z Urzędu Miasta Tarnowa, centrum działające jako fundacja non-profit, będzie platformą współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i kształcenia w bezpieczeństwie chemicznym i utylizacji niebezpiecznych substancji i odpadów je zawierających.
Według niego taka platforma o zasięgu międzynarodowym, z udziałem organizacji międzynarodowych i podmiotów krajowych, będzie promować polską myśl naukową i doświadczenia związane z bezpieczeństwem chemicznym.
„Formalnie fundacja została powołana do życia przed dwoma tygodniami, ale dziś ma swoją uroczystą inaugurację. Nie ma rozbudowanych struktur, bo bardziej zależy nam na byciu platformą koordynującą kontakty między instytucjami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz podmiotami tych rozwiązań poszukujących” - zaznaczył Blacha.
Według niego szczególnie zainteresowane poprawą swojego bezpieczeństwa chemicznego mogą być państwa afrykańskie. Jest to związane z tym, że europejskie instalacje produkcyjne są przenoszone do Azji, Afryki, gdzie panują inne temperatury i wilgotność, a nie wszystkie technologie są zaprojektowane tak, by tam działały bezpiecznie. Tarnowskie centrum nawiązało już współpracę w tej sprawie z przedstawicielami Kenii.
Międzynarodowe spotkanie na temat bezpieczeństwa chemicznego zostało zorganizowane przez Polskę i Organizację ds. zakazu Broni Chemicznej. Do udziału w nim zaproszono agencje rządowe, organizacje międzynarodowe, przemysł chemiczny, uczelnie i organizacje pozarządowe. W dwudniowej konferencji uczestniczy 250 osób z 56 krajów.
„Podczas spotkania będą omawiane sposoby poprawienia bezpieczeństwa chemicznego na szczeblu narodowym, wymiany dobrych praktyk, a także dla poprawy koordynacji działań w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego” - poinformował koordynator konferencji.
Spotkanie zakończy się podpisaniem "deklaracji tarnowskiej" promującej globalną kulturę bezpieczeństwa chemicznego.
Miejsce konferencji, Tarnów, to polskie centrum przemysłu chemicznego. Tamtejsze Azoty wypracowały technologię unieszkodliwiania gazów bojowych, odpadów zawierających arsen i utleniacza do paliwa rakietowego. (PAP)