Zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego 190 lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w...
11.06.2012
Systemom emerytalnym grozi niewydolność z powodu rosnącej długości życia; by temu zaradzić, rządy...
Dmitrewski Stanisław
11.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Reforma emerytalna w Polsce pokazuje zaangażowanie koalicji rządowej w reformy strukturalne, a to...
Świdlicki Andrzej
11.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Do końca obecnej kadencji samorządu zatrudnienie w placówkach podległych marszałkowi woj. śląskiego...
11.06.2012
Firma OfficeTeam przeprowadziła ankietę na 377 kanadyjskich pracownikach, dotyczących dodatkowych...
11.06.2012
Propozycje rządu dotyczące podniesienia progów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych są...
Musiał Marcin
11.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nakładają szereg obowiązków na właścicieli, zarządców i...
Roman Majer
11.06.2012
BHP
Przydatność do pracy chorującego pracownika ubiegającego się o rentę z tytułu niezdolności do pracy...
Agnieszka Rosa
11.06.2012
Na forum Komisji Trójstronnej rozpoczęły się negocjacje nad nowelizacją działu VI Kodeksu pracy...
Krzysztof Sobczak
11.06.2012
Demonstracja pod hasłem Chleba zamiast igrzysk przeszła w niedzielę ulicami Poznania. W proteście...
Pogrzebny Rafał
10.06.2012
Postanowienia umów społecznych zawieranych w prywatyzowanych zakładach pracy nie mogą gwarantować...
10.06.2012
W korytarzu na głębokości 800 metrów, którego nie opuszczają od 20 dni, siedmiu górników walczy o...
Ikonowicz Mirosław
09.06.2012
W przypadku, gdy przepisy zaliczały służbę wojskową do okresu pracy w warunkach szczególnych,...
09.06.2012
Zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania...
Jarosław Zasada
09.06.2012
BHP
Tworzenie nowych miejsc pracy, redukcja bezrobocia oraz lepsze dopasowanie popytu na pracę do...
Halina Guryn
09.06.2012
Strajkujący od dwunastu dni górnicy kopalń węgla w północnej Hiszpanii zatrzymali w piątek w...
Ikonowicz Mirosław
08.06.2012
Pytanie: Czy pracownicy działu, którzy organizują dzień otwarty mogą odmówić pracy w tym dniu...
08.06.2012
Drugi dzień strajku maszynistów i konduktorów doprowadził do odwołania w piątek przed południem...
Zatyka Marcin
08.06.2012
Nieuwzględnienie doświadczenia zawodowego uzyskanego w innym przedsiębiorstwie tego samego koncernu...
08.06.2012
W dniu 6 czerwca w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy...
08.06.2012
Nowy rząd Francji wydał dekret przywracający możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla...
07.06.2012
Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik może sam decydować o dacie podróży poślubnej, w którą nie...
07.06.2012
Dobiega końca Europejska strategia bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowana na lata 2007-2012....
Edward Kołodziejczyk
07.06.2012
BHP
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych -...
07.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Negatywne wyrażanie się o pracodawcy, do którego dochodziło w ramach działalności związkowej, nie...
07.06.2012
31 maja2012 rokuodbyła się konferencja nt. Kapitał intelektualny szkół wyższych zorganizowana przez...
07.06.2012
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych -...
Tumidalski Wojciech
06.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski