Jeszcze kilkanaście lat temu słowo intranet nie budziło żadnych skojarzeń. Obecnie obok stron internetowych dostępnych wszystkim obywatelom, pojawiły się serwisy wewnętrzne, wykorzystywane przez większe lub mniejsze społeczności pracownicze.

Jak wynika z danych GUS, w 2009 r. intranet wykorzystywało 28,5% przedsiębiorstw w naszym kraju. Taki wynik uzyskaliśmy za sprawą małych firm, zatrudniających poniżej 50 osób. W podmiotach średnich i dużych sieć wewnętrzna okazała się znacznie popularniejszym rozwiązaniem. Intranet obecny był w 40% firm zatrudniających od 50 do 249 osób oraz w 60% firm z liczbą pracowników 250 i więcej. Serwisy wewnętrzne znajdują zastosowanie głównie w firmach zajmujących się przetwarzaniem informacji (redakcje prasowe, studia telewizyjne, wytwórnie filmowe, firmy telekomunikacyjne, informatyczne itd.). W 2009 r. intranet stosowało łącznie 59,2% podmiotów gospodarczych z tej grupy. Najwięcej firm zaopatrzonych w intranet zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego. Spośród 16 064 przebadanych przez GUS przedsiębiorstw aż 5327 oferowało swoim pracownikom serwis wewnętrzny (33,2%). W województwie dolnośląskim było ich nieco mniej, bo 31,2%. Intranet okazał się najmniej popularnym narzędziem na północy i wschodzie naszego kraju (województwo zachodniopomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Źródło: rynekpracy.pl, 24 lutego 2011 r.