Artykuł przygotowany został na podstawie rozmowy z Anną Muszyńską-Jurków, HR Business Partnerem i Ewą Zmysłowską, Recruitment Lead’em w Microsoft Polska, a także prezentacji przedstawionej przez Panie podczas XII Edycji Kongresu Kadry & Expo (Warszawa 8-10 listopada, organizator – Nowoczesna Firma, Obserwatorium Zarządzania).

Microsoft Corporation powstał w 1975 r. w USA, z kolei polski oddział firmy istnieje od 1992 roku. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Poza biurem w Warszawie firma prowadzi również Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft we Wrocławiu. Ponadto w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Firma współpracuje z 8 tys. partnerów i 20 tys. inżynierów w całej Polsce.

1. Diversity i inclusion – strategie korporacji

Pojęcie diversity rozumiane jest jako gama różnic, które charakteryzują pracowników i środowisko pracy. W świecie Microsoft jest to zagadnienie nieodłącznie związane z pojęciem inclusion. Za dostrzeganiem, uznaniem i docenieniem szeregu różnic powinno bowiem iść działanie, dążące do tworzenia takiego otoczenia, które będzie adresowało zróżnicowane potrzeby i wykorzystywało występującą w zespole różnorodność jako dodatkową wartość, prowadzącą do wypracowywania bardziej wszechstronnych sposobów działania.

W Microsoft podkreśla się znaczenie tworzenia środowiska pracy, które docenia zróżnicowanie pracowników pod względem ich cech osobowych, predyspozycji i preferencji. W szczególności można wymienić kilka podstawowych, wrodzonych cech, które różnicują pracowników: płeć, wiek, rasa, pochodzenie czy orientacja seksualna. Do tego dochodzą różnice wykształcone w okresie dojrzewania i powiększania doświadczeń, zarówno osobistych, jak i zawodowych, czyli: styl komunikacji i podejmowania decyzji, status rodzinny i cywilny, wyznawane wartości, wiedza i umiejętności.

Temat wspierania i rozwijania różnorodności jest jednym z kluczowych działań w ramach budowania kultury organizacyjnej Microsoftu. Kultura ta zdefiniowana jest przez szereg wartości. Są to:

1)   Szczerość i uczciwość.

2)   Pasja.

3)   Otwartość i szacunek.

4)   Podejmowanie ambitnych wyzwań i wizjonerstwo.

5)   Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości

Wartości te stanowią podwaliny strategii prowadzenia biznesu