Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 4 tysiące agencji rekrutacyjnych. Kryzys finansowy zmniejszył ich liczbę o 25%. W razie wystąpienia problemów finansowych, przedsiębiorcy redukcję kosztów zaczynają od działów, które same z siebie nie przynoszą wyraźnych zysków.

Efekty pracy specjalistów HR trudno bez odpowiednich umiejętności przełożyć na liczby. Wielu przedsiębiorców widzi w pełnionych przez nich funkcjach tylko niepotrzebne koszty, których ograniczenie oznaczać może poprawę sytuacji materialnej organizacji. Dział HR posiada potencjał pełnienia strategicznej roli w podnoszeniu efektywności pracowników, a przez to polepszaniu wyników firmy. Często jednak tak nie jest, ponieważ źle ułożone priorytety pracowników powodują, że ich działania tracą oparcie w potrzebach przedsiębiorstwa.
Po pierwsze warto komunikować działania HR, jako wnoszące wartość do biznesu. Po drugie należy udowodnić efektywność prowadzonych działań w obszarze HR. Używając prostych mierników łatwo wskazać wkład w biznes jak i efektywność podejmowanych działań. Mając takie argumenty z pewnością przekonamy Zarząd o słuszność utrzymania/zwiększenia budżetu dla działu HR - tłumaczy Dariusz Ambroziak z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa, zajmującego się badaniem i wsparciem procesów rekrutacji i selekcji pracowników.
Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i podejmowania nieskutecznych działań, konieczna jest ocena stanu obecnego działu HR oraz jego potencjału. Dobrych rad, jak uzyskać przykładowe mierniki, dostarcza magazyn HR Specialist w artykule "How strategic are you?".

Ustal które działania działu HR są najważniejsze dla firmy
Należy ocenić które działania przynoszą największe korzyści krótko i długoterminowe. Dział HR może zajmować się wspieraniem dyrektorów sprzedaży, podnoszeniem morale w firmie, integrowaniem pracowników, tworzeniem relacji, a także służyć jako główny kanał komunikacji między pracownikami różnych szczebli.

Dowiedz się jakie są faktyczne koszty zatrudnienia
Rekrutacja i selekcja pracowników muszą być na tyle skuteczne, żeby pozwalały na obniżanie kosztów zatrudnienia w firmie. Odpowiedni dobór pracowników, zgodnie z ich kwalifikacjami i konkurencyjnością, przyczynia się do likwidacji nadwyżek w wydatkach przedsiębiorstwa.

Prowadź pomiar kosztów i efektów procesów HR
Dla sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi konieczna jest wiedza na temat kosztów selekcji, wdrażania, rotacji, absencji czy zwolnienia pracownika. Dobrze jest znać również efektywność selekcji, rekrutacji i szkoleń. W tym celu warto porównywać wyniki własne z wynikami konkurencji.

Odpowiednie prowadzenie działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi wpływa na powiększenie zysków przedsiębiorstwa. Efektem ubocznym stosowania mierników skuteczności jest wzrost zaufania dla działu HR, dzięki czemu może on pełnić rolę prawdziwego partnera w biznesie. Wysoka przejrzystość i efektywność pracy są jedynymi czynnikami, które mogą odmienić niestabilną sytuację na rynku HR w Polsce.

Aleksander Skałka