26,4% uczestników badania trendów na rynku pracy oraz jego rozwoju w Polsce, przeprowadzonego przez firmę Grafton Recruitment w grudniu ub.r. deklaruje rozważenie zmiany pracy co 3-4 lata. Jednak aż jedna czwarta badanych myśli nad zmianą pracy raz do roku.

Ponad połowę z nich stanowili specjaliści między 21 a 30 rokiem życia w najbardziej dynamicznym okresie swojej kariery, którzy stosują bezpośrednie podejście do wszelkich problemów, które mogą mieć związek z ich obowiązkami, wynagrodzeniem, potencjalnymi problemami. W obliczu trudności w pracy, 44,7% respondentów badania konsultuje problem z kolegą z pracy, podczas gdy 43,7% zwraca się do bezpośredniego kierownika. Podobnie, bezpośredni przełożeni są pierwszymi osobami, do których zwraca się pracownik, jeśli nie jest zadowolony z obecnego wynagrodzenia (57,2%). Również tym osobom podawane są rzeczywiste powody, jeśli pracownik zdecyduje się na opuszczenie pracy (87,9%). Z kontroferty w postaci wyższego wynagrodzenia od obecnego pracodawcy skorzystałoby 28,2% planujących zmianę pracy. Powodami rezygnacji z pracy podczas okresu próbnego w większości przypadków (41,7% respondentów) były różnice w specyfikacji stanowiska przedstawione podczas procesu rekrutacyjnego w porównaniu z tym w rzeczywistości, a jedynie 24,6% respondentów wskazało odpowiedź, że otrzymało w tym czasie inną bardziej atrakcyjną ofertę pracy. Blisko 50% ankietowanych nie napotkało dotychczas sformalizowanego systemu oceny w ich obecnej firmie, a 39,1% nie zostało ocenianych w ogóle.

Źródło: hrstandard.pl, 1 marca 2011 r.