Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Osoba zatrudniona w firmie jako pracownik służby BHP z racji pełnienia swoich obowiązków powinna przechodzić co 5 lat szkolenia okresowe zgodnie z wymogami rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Szkolenie, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
Wykładowcy tematyki związanej z BHP o ile nie są pracownikami służby nie podlegają szkoleniom okresowym.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.