Do wyszukiwarki szkoleń na portalu inwestycjawkadry.pl została dodana nowa funkcja, która umożliwia szybkie odnalezienie kursów dedykowanych osobom po 45 roku życia. To kolejne działanie, które ma im pomóc skuteczniej poruszać się po rynku pracy.

Na portalu inwestycjawkadry.pl zamieszczone są szkolenia dla osób w wieku 45+, głównie współfinansowane z funduszy unijnych. W tej chwili w bazie znajduje się ponad 360 ofert tego typu. - Wysłaliśmy prośbę do zarejestrowanych na portalu firm szkoleniowych o uzupełnienie opisu ich ofert edukacyjnych o kursy dedykowane dla interesującej nas grupy wiekowej - mówi Anna Świebocka-Nerkowska. Natomiast w ramach projektu "Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw" będzie można skorzystać z następujących kursów i usług:

- Szkoleń zwiększających świadomość oraz praktyczną wiedzę uczestników w zakresie zarządzania wiekiem.

- Działań doradczych wspierających przedsiębiorstwa w budowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania wiekiem.

- Szkoleń z mentoringu oraz intermentoringu, czyli metod wspomagających wykorzystanie potencjału pracowników w wieku 45+.

Szkolenia będą współfinansowane z EFS. Pierwsze kursy planowane są na koniec I kwartału 2011 roku. Znaleźć je będzie można w bazie inwestycjawkadry.pl

Źródło: inf. pras. Biuro Prasowe Kampanii Inwestycja w Kadry, 4 marca 2011 r., Ilona Knapik