Prawo.pl
W jakim wymiarze należy udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodziła dziecko w dnu 10...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pźn. zm.)...
16.12.2009
BHP

Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR
Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. nowe zasady przyjmowania do pracy na czas określony powodują, że...
Aneta Mościcka
15.12.2009
HR
Co sma osoba, ktrej czasową niezdolność do pracy skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń...
Aneta Mościcka
10.12.2009
W poprzednim numerze pisaliśmy o nowych uprawnieniach pracodawcy, dotyczących dofinansowania kosztw...
09.12.2009
BHP
Pracownica od dnia 1 września 1988 r. do 31. maja 2008 r. pracowała w warunkach szczególnych jako...
Dorota Dzienisiuk
09.12.2009
Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy X związane z wdrożeniem projektu...
Małgorzata Rzewuska
09.12.2009
HR
W 40 proc. zakładw w Polsce, w ktrych pracowali obcokrajowcy, stwierdzono naruszenia przepisw...
Aneta Mościcka
07.12.2009
HR
Czy instruktor prowadzący szkolenie okresowe bhp, którego organizatorem jest pracodawca do...
Roman Majer
07.12.2009
BHP