Prawo.pl
Rozliczanie czasu pracy pracownikw w podrży służbowej jest problemem dla niejednego pracodawcy....
Magdalena Rycak
24.03.2010
HR
Normy zharmonizowane to normy krajowe wprowadzające normy europejskie opracowane i zatwierdzone...
24.03.2010
BHP
Czy w zakładzie, który funkcjonuje na rynku pracy ponad 20 lat, mimo nie stwierdzenia żadnej...
Dorota Dzienisiuk
22.03.2010
BHP
Kontrola przestrzegania przepisw normujących ochronę środowiska oraz prawidłowego korzystania ze...
Kamil Szymański
22.03.2010
BHP
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz....
Kazimierz Kościukiewicz
17.03.2010
BHP
Rosnąca intensywność użytkowania przenośnych komputerów rodzi wiele pytań dotyczących wymagań...
Inny
17.03.2010
BHP
Obecna sytuacja gospodarcza zmusza pracodawcw do gwałtownego poszukiwania oszczędności. Często...
17.03.2010
HR
Wiele danych wskazuje na gwałtowny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości w populacji osb...
17.03.2010
BHP
Jak rozliczać czas pracy przy monitorach komputerowych w warunkach uciążliwych? Czy ma to być...
Magdalena Rycak
15.03.2010
BHP
Przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom w pewnych warunkach posiłków i napojów profilaktycznych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy i rozporządzeń.
Roman Majer
15.03.2010
BHP
Badanie przeprowadzone dla Europejskiego Stowarzyszenia HR (EChr) wykazało, że największym i...
Aneta Mościcka
15.03.2010
HR
W grudniu 2008 r. wykonaliśmy pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na...
Roman Majer
15.03.2010
BHP
Dnia 17 lutego 2010 r. Minister Pracy i Poltyki Społecznej wydał obwieszczenie w sprawie wysokości...
15.03.2010
BHP
Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 18 proc. mniej niż mężczyźni w ciągu ostatnich 15...
Aneta Mościcka
11.03.2010
HR