Prawo.pl
Komentarz ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak rolę imprez integracyjnych dostrzegają organy...
Małgorzata Niedźwiedzka
16.09.2009
HR
Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem...
Edward Kołodziejczyk
16.09.2009
BHP
Wstrzymanie emerytury, przyznanej z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, i pozbawienie matki...
Aneta Mościcka
16.09.2009
Ubezpieczenia społeczne
Prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do praw socjalnych...
Kamil Szymański
14.09.2009
BHP
Pracodawca zatrudnił specjalistę do spraw bhp spoza zakładu pracy w celu sporządzenia dokumentacji...
Magdalena Kuba
09.09.2009
BHP
Terminowe i prawidłowe naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom to podstawowy obowiązek...
Jarosław Marciniak
09.09.2009
HR
Komentarz charakteryzuje bezpieczny i higieniczny proces pracy przy obsłudze strugarki grubiarki do...
07.09.2009
BHP
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisw oraz zasad...
Edward Kołodziejczyk
02.09.2009
BHP
Zasady przeprowadzania okresowych szkoleń reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z...
Krzysztof Zamajtys
26.08.2009
BHP
Artykuł przedstawia idee zastosowania audytu funkcji personalnej w praktyce przedsiębiorstw....
26.08.2009
HR