Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy w placówkach oświatowych (kotłownia, kuchnia, sala lekcyjna, korytarz itp.)?
Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Dlatego istotne jest, aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w obowiązującej normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 powinno wynosić:
1) w pomieszczeniach edukacyjnych:
•sala lekcyjna i pokoje nauczycielskie: 300 lx; zaleca się oświetlenie sterowane;
•sala lekcyjna dla klas wieczorowych i nauki dorosłych: 500 lx; zaleca się oświetlenie sterowane;
•sale wykładowe: 500 lx; zaleca się oświetlenie sterowane;
•tablice: 500 lx; ochrona przed lustrzanymi odbiciami światła;
•laboratoria językowe: 300 lx;
•pokoje zajęć muzycznych: 300 lx;
•pokoje do prac ręcznych: 500 lx;
•pracownie zajęć praktycznych i laboratoria: 500 lx;
•pracownie artystyczne: 500 lx;
•pracownia rysunku technicznego: 750 lx;
2) komunikacja:
•strefy komunikacji, korytarze: 100 lx;
•schody: 150 lx;
•hole wejściowe: 200 lx;
3) w pomieszczeniach użytkowych:
•kuchnia: 500 lx;
•stołówka: 200 lx;
•pomieszczenia z urządzeniami technicznymi, rozdzielnie (kotłownia): 200 lx.
Roman Majer