Sejm przyjął ustawę o karach dla urzędników. Za bezprawne wyrządzenie szkody oddadzą nawet roczną pensję.

To jedna z ustaw najbardziej oczekiwanych przez firmy. Kongres Przedsiębiorczości, skupiający największe organizacje biznesowe, zniecierpliwiony wlokącymi się nad nią pracami, zaapelował o jak najszybsze jej uchwalenie. Podkreślił, że ustawa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zmniejszy liczbę błędnych decyzji administracyjnych, ograniczy korupcję. Kongres przypomniał, że obecne regulacje dotyczące odpowiedzialności urzędników są nieskuteczne, o czym świadczy duża liczba firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku błędów urzędników. Przyjęta ustawa grozi karami do wysokości ich rocznej pensji. Jeżeli państwo (lub samorząd terytorialny) będzie musiało wypłacić odszkodowanie na skutek wydania przez urzędnika decyzji z rażącym naruszeniem prawa, do akcji wkroczy prokurator. Rozpocznie postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia winnego. – Ustawa ma przede wszystkim cel prewencyjny – dyscyplinować urzędników do lepszej pracy. Kary finansowe będą wchodziły w grę tylko w drastycznych przypadkach łamania prawa, więc nie ma obawy o sparaliżowanie prac administracji – tłumaczy Adam Szejnfeld, autor projektu.

Źródło: pb.pl, 21 stycznia 2011 r., Jarosław Królak