Mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób 50 plus. Akcje społeczne i szkolenia mają to zmienić.

Według ostatnich danych Eurostatu w 2009 r. tylko co trzeci Polak w wieku 55 – 64 lat był zatrudniony. W skali całej Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia starszych osób sięgał 46% m.in. dzięki takim krajom jak Islandia czy Szwecja (odpowiednio po 90 i 70%). – Przeprowadziliśmy analizę barier, które utrudniają aktywność zawodową osób 45 plus i okazało się, że w 90% to kwestia psychologii, w tym stereotypów po stronie pracodawców i pracowników – podkreśla Anna Nikowska z PARP. Jak dodaje, wielu pracodawców ma stereotypowy wizerunek pracowników 45 – 50 plus jako tych, którzy są niechętni zmianom i podwyższaniu kwalifikacji, często chodzą na zwolnienia chorobowe i tylko liczą lata do emerytury. Z kolei dojrzali pracownicy, których często nęka wypalenie zawodowe, czują się niedoceniani i niepewni swej pozycji zawodowej, traktując młodszych kolegów i szefów jako zagrożenie. Zmianę tego nastawienia i wzajemnych uprzedzeń powinny ułatwić dwa tegoroczne ogólnopolskie projekty PARP. Pierwszy „Z wiekiem na plus” ma pomóc firmom (a konkretnie ich właścicielom i menedżerom) w przygotowaniu i wprowadzaniu programów zarządzania wiekiem, które na razie w Polsce są rzadkością. Drugi projekt PARP, skierowany do samych pracowników, ma im pomóc w wydłużeniu aktywności zawodowej.– Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy są jeszcze aktywni zawodowo, i zapewnić im wsparcie, zwłaszcza psychologiczne, co ułatwi im dłuższą aktywność – dodaje Anna Nikowska.

Źródło: rp.pl, 19 stycznia 2011 r., Anita Błaszczak