Prawo.pl
W każdym przedsiębiorstwie poza oficjalną umową o pracę pracodawcę i pracownika obowiązuje rwnież...
17.02.2010
HR
Roman Majer
17.02.2010
BHP
Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) stanowią zespł przyjętych norm postępowania w...
17.02.2010
BHP
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorzy innych organw nadzoru rynku, ktrzy...
15.02.2010
BHP
Pracownik poślizgnął się na schodach prowadzących do swojego domu jednorodzinnego. Dom jest...
Krzysztof Zamajtys
10.02.2010
BHP
Postępująca globalizacja oraz otwarcie rynkw europejskich spowodowały, iż firmy częściej niż kiedyś...
Paweł Ziółkowski
10.02.2010
Ubezpieczenia społeczne HR

Sytuacja na rynku pracy we wrześniu br.

Ubezpieczenia społeczne HR
Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu...
Aneta Mościcka
08.02.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Zmienione rozporządeniem z dnia 12 stycznia 2010 r. rozporządzenie Rady Ministrw z dnia 30...
08.02.2010
BHP
Wbrew trendom światowym, w dużych polskich przedsiębiorstwach więcej jest zarządzających...
Aneta Mościcka
05.02.2010
HR
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jej głównym celem jest zapewnienie...
Roman Majer
03.02.2010
BHP
Czy dopuszczalne jest zatrudnienie na czas nieokreślony albo określony kobiety w ciąży? Czy...
Dorota Dzienisiuk
03.02.2010

Bliscy dostaną mniej po renciście

Ubezpieczenia społeczne
03.02.2010
Ubezpieczenia społeczne
Pomimo wcześniejszych upomnień, Polska nie wdrożyła prawidłowo unijnej dyrektywy z 2000 roku,...
Aneta Mościcka
03.02.2010
Ubezpieczenia społeczne HR