Nieopłacone przed 2003 r. składki na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po upływie dziesięciu lat.

Przedsiębiorcy, którzy nie opłacili przed laty składek np. w 2002 r. nie wiedzą, czy powinni teraz to uczynić. Często tego nie robią, uważając, że takie stare długi już się przedawniły. Mylą się. Powinni zapłacić zaległe należności i to wraz z odsetkami. ZUS, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) może się ich domagać, bo ulegają one 10-letniemu przedawnieniu. Termin liczy się od dnia, w którym stały się wymagalne. Nowelizacja przepisu, który wprowadził taki termin obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. Oznacza to, że ZUS ma 10 lat na ściągnięcie składek należnych od 1 stycznia 2003 roku, jak również tych, co do których do 31 grudnia 2002 r. nie upłynął pięcioletni okres przedawnienia. Trzeba też pamiętać, że termin przedawnienia ulega przerwaniu w razie podjęcia przez ZUS działań mających na celu ściągnięcie zaległych należności.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 23 sierpnia 2010 r.