Pracującemu maturzyście przysługuje urlop szkoleniowy, ale studentowi już nie.

Zgodnie z kodeksem pracy, od 16 lipca br. Pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego, jeśli przystępuje do trzech rodzajów egzaminów: eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Resort pracy wyjaśnił, że egzaminy eksternistyczne zdają osoby pełnoletnie, które nie uczą się w żadnej szkole. Samodzielnie przygotowują się i przystępują do sprawdzianów przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Jego zdanie potwierdza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. Ministerstwo przypomina, egzamin maturalny umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po ukończeniu liceum, czteroletniego technikum albo trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Do urlopu uprawnia każdy z egzaminów maturalnych, do którego przystępuje pracownik. Natomiast nie ma prawa do urlopu szkoleniowego pracownik zdający egzaminy w trakcie sesji na studiach. Pracujący studenci mogą skorzystać z 21 dni urlopu szkoleniowego, ale dopiero na ostatnim roku studiów.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 24 sierpnia 2010 r.