Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) przedmioty cięższe niż 30 kg i dłuższe niż 4 m powinny być przenoszone zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca odpowiednio:

  • 25 kg przy pracy stałej,
  • 42 kg przy pracy dorywczej.

Przy pracach transportowych należy przestrzegać zasad prawidłowego przenoszenia ciężaru.

Przenoszony ciężar należy trzymać tak blisko ciała, jak to tylko możliwe i chwycić go w sposób pewny i wygodny. Podniesienie ciężaru powinno nastąpić w zakresie wysokości od dłoni do barku przy zachowaniu wolnego tempa podnoszenia. Jeśli przedmiot znajduje się poniżej wysokości dłoni, należy zastosować odpowiednie urządzenia pomocnicze, np. pętle, uprząż, hak. W czasie podnoszenia ciężaru należy minimalizować inne ruchów tułowia, jak pochylenia, skłony czy skręcenia. Ciężar należy utrzymywać ciężar w dłoniach przez jak najkrótszy czas. Należy unikać przenoszenia dużych obiektów, wykraczających poza zasięg rąk, z przemieszczającym się środkiem ciężkości oraz obiektów swymi gabarytami ograniczających pole widzenia niosącego. Ciężar należy przenosić ciężar na opuszczonych rękach. Dźwiganie przy zgiętych stawach łokciowych zwiększa dwukrotnie obciążenie zaangażowanych rąk. Przedmioty nieporęczne lub trudne do utrzymania powinny być przemieszczane przy użyciu sprzętu pomocniczego, natomiast przedmioty, których środek ciężkości znajduje się powyżej połowy ich wysokości, nie powinny być przenoszone ręcznie. Należy również pamiętać, aby miejsce przenoszenia było wolne od przeszkód.
Mając na uwadze powyższe zasady pracodawca powinien ocenić czy przenoszenie przedmiotu o podanych gabarytach mimo dopuszczalnego ciężaru jest bezpieczne i nie stwarza zagrożeń. Bezpieczne wykonywanie prac transportowych powinno być zawarte w instrukcji bhp przy pracach transportowych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.